Our Calendar of Events

Calendar

2020

April

 • 18 Ekadashi*
 • 28 Shankar Jayanti

May

 • 04 Ekadashi*
 • 07 Buddha Jayanti
 • 18 Ekadashi*
 • 21 Phalaharini Kali Puja

June

 • 02 Ekadashi*
 • 05 Snana Yatra
 • 17 Ekadashi*

July

 • 01 Ekadashi*
 • 05 Guru Purnima
 • 16 Ekadashi*
 • 18 Swami Ramakrishnananda
 • 30 Ekadashi*

August

 • 03 Swami Niranjanananda
 • 11 Krishna Janmashtami
 • 15 Ekadashi*
 • 18 Swami Advaitananda
 • 29 Ekadashi*

September

 • 11 Swami Abhedananda
 • 13 Ekadashi*
 • 17 Swami Akhandananda
 • 27 Ekadashi*

October

 • 13 Ekadashi*
 • 24 Mahashtami
 • 27 Ekadashi*
 • 30 Lakshmi Puja

*Ram-naam Sankirtan after evening Arati

November

 • 11 Ekadashi*
 • 14 Kali Puja
 • 25 Ekadashi*
 • 26 Swami Subodhananda
 • 29 Swami Vijnanananda
 • 30 Guru Nanak Jayanti

December

 • 11 Ekadashi*
 • 23 Swami Premananda
 • 24 Christmas Eve
 • 25 Ekadashi*

2021

January

 • 01 Kalpataru Utsava
 • 05 Sri Sri Ma Sarada Devi
 • 09 Swami Shivananda /Ekadashi*
 • 19 Swami Saradananda
 • 24 Ekadashi*
 • 27 Swami Turiyananda

February

 • 04 Swami Vivekananda
 • 06 National Youth Day Celebration (Tentative date)
 • 08 Ekadashi*
 • 13 Swami Brahmananda*
 • 15 Swami Trigunatitananda
 • 23 Ekadashi*
 • 27 Swami Adbhutananda

March

 • 06 Japa Yajna (Tentative Date)
 • 09 Ekadashi*
 • 11 Maha Shivaratri
 • 15 Sri Sri Ramakrishna Deva
 • 25 Ekadashi*
 • 28 Sri Chaitanya Jayanti

April

 • 01 Swami Yogananda
 • 07 Ekadashi*

Calendar of Events:

Spread the love